Seadused

Tapa Traiel 2020 jooksvad tulemused

04.07.2020 Tapa EMV1 jooksvad koondtulemused
https://tinyurl.com/2020TapaEMV1-koond

04.07.2020 Tapa EMV1 jooksvad katsete tulemused
https://tinyurl.com/2020TapaEMV1-katse

05.07.2020 Tapa EMV2 jooksvad koondtulemused
https://tinyurl.com/2020TapaEMV2-koond

05.07.2020 Tapa EMV2 jooksvad katsete tulemused
https://tinyurl.com/2020TapaEMV2-katse

Andmed uuendatakse 5 minuti tagant. Vajalik leht uuesti laadida.

 • Liiklusseadus
 • Liikluseeskiri
 • Maastikusõidukite liiklemise eeskiri
 • Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid
 • A-kategooria ja A1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava
 • Maastikusõiduki registreerimise eeskiri
 • Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri
 • Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu
 • Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri
 • Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
 • Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
 • Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused